CNDIPT

02.08.2010 – CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererile de propuneri de proiecte de grant aferente celor două domenii majore de intervenţie ale POSDRU 2007-2013 gestionate de această instituţie astf PDF 
Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant Învaţă pentru cariera ta!, aferent DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă,
Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant Calificarea – o şansă pentru viitor!, aferentă DMI 2.3 Acces şi participare la formare profesională continuă.