CNDIPT

Anunț PDF 
Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 44/12.01.2016 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare finale de către beneficiarii Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Ordinul a intrat în vigoare prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 28 din 14.01.2016.