CNDIPT

22.10.2014 - Anunt PDF 
Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU lansează următoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP):

CPP nr. 174 „Dezvoltarea carierei didactice” finanțată din DMI 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare”

CPP nr. 175 „Firme de exercițiu pentru elevi” finanțată din DMI 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

CPP nr. 176 „România Start-up” finanțată din DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, având asociată schema de ajutor de minimis

(schema ajutor de minimis DMI 3.1)

AMPOSDRU va informa data publicării în Monitorul Oficial a Ghidurilor Solicitantului Condiții Specifice și data închiderii sistemului informatic.
Ultima actualizare ( Miercuri, 22 Octombrie 2014 11:33 )