CNDIPT

08.04.2013 - AMPOSDRU si OIPOSDRU vor lansa Cereri de Propuneri de Proiecte în cadrul Axelor Prioritare (AP) POSDRU PDF 

  • AP 1 – Educație și formare profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere;
  • AP 2 – Corelarea învațării pe tot parcursul vieții cu piața muncii;
  • AP 4 – Modernizarea serviciului public de ocupare;
  • AP 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare;
  • AP 6 – Promovarea incluziunii sociale.

Pentru evaluarea Cererilor de finanțare depuse de solicitanți in cadrul acestor apeluri se caută experți evaluatori cu experiență si competențe in domeniul Cererilor de Propuneri de Proiecte ce urmează a fi lansate. Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați site-ul: www.evaluareproiecte.ro
 
..vikilu.de.. In seiner Verwirrung ein mehr lesen Rohr Ölfarbe über seine Finger zur website gespritzt hatte, zur website fühlte, als viagra ohne rezept billig kaufen eine Hand mehr lesen auf seine Schulter. Sie sind propecia 5 mg Maler, Freund.