CNDIPT

30.01.2013 - Actualizare Semnătură compusă POSDRU cu noua denumire a Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice PDF 
Autoritatea de Management pentru POSDRU a actualizat logo-ul Guvernului României însoţit de textul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din componența semnăturii compuse pentru POSDRU 2007-2013. De asemenea, noul logo se regăsește în formă actualizată și în Manualul de Identitate Vizuală pentru POSDRU 2007-2013. În acest context, recomandăm tuturor Beneficiarilor ca materialele de informare și publicitate realizate în cadrul proiectelor să utilizeze noul logo al Guvernului României însoţit de textul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Versiunea actualizată a logo-ului și Manualul de Identitate Vizuală pot fi regăsite pe pagina de internet a OI CNDIPT, la secțiunea Informații utile pentru beneficiari, precum și pe pagina de internet a AMPOSDRU (www.fseromania.ro) , la secțiunea IMPLEMENTEAZĂ.