CNDIPT

10.01.2013 - Ordinul MMFPS nr. 3484/19 decembrie 2012 PDF 
In data de 7 ianuarie 2013 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 10 Ordinul nr. 3484/19 decembrie 2012 pentru modificarea anexei la Decizia nr. 10/2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se află în implementare finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.330/2012. Modificare adusă de ordin se referă la prelungirea până la maximum 180 de zile de la data finalizării implementării Proiectului a termenului în care pot fi platite de către Beneficiar/Partener cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului, precum și a termenului în care se va depune cererea de rambursare finală.