CNDIPT

12.09.2012 - CNDIPT-OIPOSDRU implementează proiectul „Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de personal efectuate de CNDIPT, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale” PDF 
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic implementează proiectul „Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de personal efectuate de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale” în baza contractului de finanțare nr. CTRF1.1.121/31.08.2012.

Obiectul proiectului este acordarea finanțării nerambursabile pentru cheltuielile cu personalul de către Autoritatea de Management a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică. Pe cale de consecință, personalul din cadrul CNDIPT cu atribuții în gestiunea instrumentelor structurale-Obiectivul Convergență, care a obținut avizul Ministerului Afacerilor Europene pentru acordarea majorării salariale în temeiul Legii nr. 490/2004 cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de rambursarea cheltuielilor de personal (venitul efectiv lucrat) din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007-2013, axa prioritară 1, domeniul major de intervenție 1.1. Data începerii implementării proiectului este 01.12.2011, având perioadă de execuție 49 luni. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7.979.460,19 lei, din care FEDR 6.782.541,16 lei.
Ultima actualizare ( Marţi, 02 Octombrie 2012 14:47 )
 
..untersiggenthal.ch.. Wenn davon ausgehen, dass die Blotting Blätter, die Barton benutzt hatte, von einem großen Blatt in vier handliche Stücke geschnitten wurde, verdoppelt die zur website Größe der Blotting Blätter in Herbarium europeanum eine originelle Blattgröße etwa Vi Zoll ergibt, oder einigermaßen ähnlich, dass ein Foliobogen. Die Papiergrößen wurden nicht standardisiert Variationen waren die Folge Materialien und Methoden eindeutige Hersteller zu einem bestimmten Zeitpunkt. Doch aus Gründen Wirtschaft in der http://www.untersiggenthal.ch/?cialis-levitra-preis Fertigung, waren große Seiten alle gleich groß. viagra offizieller preis