CNDIPT

13.01.2012 – AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 51, pentru respectarea Memorandumului privind aprobarea listelor unitare de verificare a procedurilor de achiziţii publice din cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale PDF 
AMPOSDRU publică Instructiunea nr. 51, elaborată în vederea respectării prevederilor Memorandumului privind aprobarea listelor unitare de verificare a procedurilor de achiziţii publice din cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale şi ale Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 49, privind adoptarea metodologiei de eşantionare pentru verificarea procedurilor de achiziţie publică din cadrul proiectelor finanţate din POSDRU. Începând cu data prezentei Instrucţiuni, fiecare beneficiar are obligaţia ca, în momentul depunerii cererilor de rambursare la AM/OI/OIR, să ataşeze Lista centralizatoare privind cheltuielile aferente procedurilor de achiziţie publică solicitate la rambursare din respectiva cerere, pentru acele achiziţii încheiate de către beneficiarii/partenerii care au calitatea de autorităţi contractante aşa cum sunt acestea definite la art. 8 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare), respectând formatul din Anexa 1 la prezenta instrucţiune, atât pe format de hârtie, cât şi în format electronic. Modelul listei de completat se găseşte şi în secţiunea Informații utile pentru beneficiari.
Ultima actualizare ( Luni, 16 Ianuarie 2012 13:12 )