CNDIPT

13.12.2011 – AMPOSDRU solicită sprijinul beneficiarilor pentru actualizarea datelor din ActionWeb PDF 
AMPOSDRU solicită beneficiarilor să actualizeze baza de date a aplicaţiei ActionWeb, întrucât plata rambursărilor se va face numai dacă situaţia existentă în ActionWeb reprezintă situaţia la zi a evoluţiei proiectului POSDRU. Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor care au schimbat partenerii iniţiali, AMPOSDRU va face modificările necesare în ActionWeb, pe baza comunicărilor primite de la liderii de parteneriat. Autoritatea de Management le solicită beneficiarilor lideri de parteneriat să comunice acest lucru până la data de 22 decembrie 2011, completând datele cu istoricul partenerilor în tabelul xls, după modelul anexat. Acest tabel va fi transmis de beneficiarii aflaţi în această situaţie la adresa de e-mail sesizari.beneficiari[at]fseromania.ro. AMPOSDRU atrage atenţia asupra respectării modelului anexat, pentru a evita apariţia de neconcordanţe între situaţia actuală a proiectului şi cea existentă în ActionWeb. Lista beneficiarilor şi a partenerilor se găseşte pe site-ul AMPOSDRU şi poate fi verificată la adresa http://www.fseromania.ro/images/downdocs/lista_solicitanti_si_parteneri_07102011.xls
Ultima actualizare ( Marţi, 10 Ianuarie 2012 14:16 )
 
..vikilu.de.. Er warf den Kopf zurück, mit http://www.vikilu.de/vikilu/preis-fuer-propecia.html geschlossenen Augen, seine Armen eingeklemmt Nase in viagra straßenpreis die Luft lassen den Nachmittag original cialis slip, lächelnd und propecia preis österreich sich selbst murmelnd. Immer Angble gab es vor ihm thronen oben in ihrem blauen Gewändern, immer http://www.vikilu.de/vikilu/cialis-mit-online-rezept.html erscheinen, ihn schön, dass auch nur in Gedanken mehr lesen wagte es nicht, seine Augen auf sie zu heben.