CNDIPT

19.07.2011 – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale a publicat calendarul orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte, actualizat PDF 
La 18.07.2011, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale a publicat actualizarea calendarului orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte . Conform acestui document, lasarea cererii de propuneri de proiecte strategice aferentă domeniului major de intervenție 2.3 Acces și participare la formare profesională continuă al POSDRU a fost amânată pentru perioada octombrie-noiembrie 2011.