CNDIPT

29.09.2010 – Închiderea cererii de propuneri de proiecte nr.109 Tranziția de la școală la viața activă PDF 
Organismul Intermediar POSDRU – Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), alături de Autoritatea de Management pentru POSDRU, aduce la cunoștința potențialilor beneficiari că a decis închiderea cererii de propuneri de proiecte nr.109 Tranziția de la școală la viața activă,incepând cu data de 30.09.2010, ora 20.00. Conform prevederilor Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice cererea de propuneri de proiecte nr.109, depunerea documentelor generate de sistemul informatic Actionweb (Anexele 1-7), la sediul OIPOSDRU-CNDIPT, se va putea realiza în 3 zile lucrătoare după transmiterea on line a cererii de finanțare, respectiv până la data de 05.10.2010, ora 16.00. Menționăm faptul că până la data de 29.09.2010, ora 17.30, au fost transmise prin sistemul informatic Actionweb (www.fseromania.ro) un număr 227 cereri de finanțare, cu o valoare totală a finanțării nerambursabile de 403.887.674,66 lei. Comunicat