CNDIPT

14.09.2010 - Lansarea liniilor de finanţare pentru proiecte de tip grant în cadrul DMI 2.3. Acces și participare la formare profesională continuă PDF 
Vineri, 17 septembrie 2010, se lansează linia de finanţare pentru proiectele aferente Domeniului Major de Intervenție (DMI) 2.3 - „Acces şi participare la formare profesională continuă”. În cadrul acestei finanţări sunt vizate proiecte de grant care le oferă angajaţilor programe de calificare sau recalificare, activităţi de validare şi certificare a cunoştinţelor dobândite în alte contexte de învăţare decât cele formale, servicii de orientare şi consiliere profesională, precum şi activităţi pentru diversificarea şi flexibilizarea programelor de formare profesională continuă. DMI 2.3 se adresează angajaţilor din toate sectoarele economice, cu excepţia celor din administraţia publică şi educaţie. Proiectele care vizează persoane necalificate, cu nivel scăzut de calificare sau cu calificări redundante pe piaţa muncii vor primi punctaj suplimentar. Grupul ţintă al unui proiect trebuie să fie mai mare de 75 persoane. Prezenta cerere de propuneri de proiecte nu reprezintă o schemă de ajutor de stat sau de minimis. Alocarea financiară orientativă este 317.580.000 lei (echivalentul a 75.000.000 euro). Menționăm ca aplicația Actionweb specifică acestei linii de finanțare nu va fi activă decât din momentul lansării.
Comunicat
Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați pagina www.fseromania.ro, secțiunea Cerere de propuneri de proiecte – Actionweb, precum și pagina http://cndiptoi.tvet.ro/ .
 
..romanische-kirchen-koeln.de.. Sie irren sich, cialis luxemburg kaufen Herr Rothman, Charles Arzt den Jungen nur ein wenig hier wild antwortete, zu verstehen und wenn ich könnte ihm ein Geschäft, Herr Rothman, würde levitra preise türkei sich niederzulassen bekommen niederzulassen und zu lernen. Immerhin Herr Rothman, nur ein Junge, verstehen. levitra 4 stück preis Mit einundzwanzig, Rothman antwortete, ist ein Junge nicht ein http://www.romanische-kirchen-koeln.de/index.php?medikament-levitra.html Junge nicht mehr, Herr Doktor. Entweder ein Mensch oder Der Junge ist kein weiter Müßiggänger, Herr Rothman.