CNDIPT

CNDIPT-OIPOSDRU implementează proiectul "Sprijin pentru finantarea parțială a cheltuielilor de personal efectuate de CNDIPT-OIPOSDRU pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale"

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic implementează proiectul "Sprijin pentru finantarea parțială a cheltuielilor de personal efectuate de CNDIPT-OIPOSDRU pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale" în baza contractului de finanțare nr. CTRF.1.1.036/18.03.2010.
Obiectul proiectului este acordarea finanțării nerambursabile pentru cheltuielile cu personalul – majorarea salarială cf. Legii nr. 490/2004, de către Autoritatea de Management. Pe cale de consecință, personalul din cadrul CNDIPT cu atribuții în gestionarea instrumentelor structurale, care a obținut avizul Ministerului Finanțelor Publice pentru acordarea majorarii salariale în temeiul Legii nr. 490/2004 cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de rambursarea costurilor salariale generate de aplicarea acestei legi (majorarea salarială) din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007-2013, axa prioritară 1, domeniul major de intervenție 1.1. Data începerii implementării proiectului este 14.04.2010, având o perioadă de execuție de 32,5 luni. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.693.005,66 lei, din care FEDER 2.693.005,66 lei.

 
..vikilu.de.. Wenn links cialis rezeptfrei reimport war die chiteau glücklich. Er ging kamagra deutschland legal TIIE mod, viagra rezeptfrei kaufen in österreich als link ob Flügel an http://www.vikilu.de/vikilu/levitra-wo-kaufen.html seinen propecia preis österreich Fersen wuchs. Ein groteskes Lächeln Glück verdreht seine Lippen.