CNDIPT

CNDIPT-OIPOSDRU implementează proiectul "Sprijin pentru finantarea parțială a cheltuielilor de personal efectuate de CNDIPT-OIPOSDRU pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale"

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic implementează proiectul "Sprijin pentru finantarea parțială a cheltuielilor de personal efectuate de CNDIPT-OIPOSDRU pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale" în baza contractului de finanțare nr. CTRF.1.1.036/18.03.2010.
Obiectul proiectului este acordarea finanțării nerambursabile pentru cheltuielile cu personalul – majorarea salarială cf. Legii nr. 490/2004, de către Autoritatea de Management. Pe cale de consecință, personalul din cadrul CNDIPT cu atribuții în gestionarea instrumentelor structurale, care a obținut avizul Ministerului Finanțelor Publice pentru acordarea majorarii salariale în temeiul Legii nr. 490/2004 cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de rambursarea costurilor salariale generate de aplicarea acestei legi (majorarea salarială) din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007-2013, axa prioritară 1, domeniul major de intervenție 1.1. Data începerii implementării proiectului este 14.04.2010, având o perioadă de execuție de 32,5 luni. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.693.005,66 lei, din care FEDER 2.693.005,66 lei.