CNDIPT

Noutăți PDF 19.07.2011 – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale a publicat calendarul orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte, actualizat

La 18.07.2011, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale a publicat actualizarea calendarului orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte . Conform acestui document, lasarea cererii de propuneri de proiecte strategice aferentă domeniului major de intervenție 2.3 Acces și participare la formare profesională continuă al POSDRU a fost amânată pentru perioada octombrie-noiembrie 2011.


/>28.04.2011 – CNDIPT-OIPOSDRU anunță încheierea, la 29.04.2011, a perioadei de consultare publică cu privire la Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice

Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari de finanțare în cadrul cererii de propuneri de proiecte strategice, aferentă domeniului major de intervenție 2.3 Acces și participare la formare profesională continuă, care urmează a fi lansată în luna mai 2011, AMPOSDRU și CNDIPT-OIPOSDRU intenționează să publice versiunea oficială a Ghidului Solicitantului înainte de lansarea propriu-zisă a apelului. Astfel, pentru a demara în timp util procedura de aprobare a Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice, CNDIPT-OIPOSDRU anunță închiderea procesului de consultare publică asupra acestui document la data de 29.04.2011, ora 16.00. Până la data menționată, puteți transmite propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice la adresa de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau la numărul de fax 021.312.54.98.


27.04.2011 - Instrucţiunea nr. 47 privind clarificarea unor aspecte referitoare la implementarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013

AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 47 privind clarificarea unor aspecte referitoare la implementarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013. Instrucțiunea poate fi consultată în secţiunea Informații utile pentru beneficiari


27.04.2011 - Instrucţiunea nr. 46 privind justificarea apartenenţei persoanelor din grupul ţintă la categoriile declarate prin Formularul de Identificare a Grupului Ţintă

AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 46 privind justificarea apartenenţei persoanelor din grupul ţintă la categoriile declarate prin Formularul de Identificare a Grupului Ţintă, pentru proiectele finanţate din POSDRU 2007-2013. Instrucțiunea poate fi consultată în secţiunea Informații utile pentru beneficiari


12.04.2011 – CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice

CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice aferentă domeniului major de intervenție Acces și participare la formare profesională continuă, programată a fi lansată în 2011. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau la numărul de fax 021.312.54.98, până la 05.05.2011.

23.03.2011 – Program de lucru cu publicul al CNDIPT-OIPOSDRU

În vederea eficientizării activităţii CNDIPT-OIPOSDRU, rugăm reprezentanţii instituţiilor care implementează proiecte cofinanţate din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007 – 2013, domeniile majore de intervenţie 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă şi 2.3 Acces şi participare la formare profesională continuă să respecte următorul program de lucru cu publicul:

Registratură: Luni - Joi: 8.30 - 14.30

Contractare: Marti: 9 - 12, Joi: 12 - 14.30

Informare, publicitate și help-desk: Luni - Joi: 8.30 - 16.30, Vineri: 8.30 - 14.00

09.03.2011 - Instrucţiunea nr. 43 privind simplificarea verificărilor administrative asupra cererilor de rambursare


AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 43 privind simplificarea verificărilor administrative asupra cererilor de rambursare pentru proiectele finanţate din POSDRU 2007-2013. Instrucțiunea poate fi consultată în secţiunea Informații utile pentru beneficiari


07.03.2011 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 42 privind obligativitatea beneficiarilor de a raporta prin sistemul electronic ActionWeb informaţiile referitoare la apartenenţa persoanelor din cadrul grupurilor ţintă


AMPOSDRU publică Instrucţiunea 42 privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a raporta prin sistemul electronic ActionWeb informaţiile privind apartenenţa persoanelor din cadrul grupurilor ţintă la categoriile prevăzute în formularul de înregistrare a grupului ţintă. Instrucțiunea poate fi consultată în secţiunea Informații utile pentru beneficiari


16.02.2011 – Noul calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte în anul 2011


AMPOSDRU publică noul calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte în anul 2011. (citeşte mai mult )


07.02.2011 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea 41 referitoare la regulile specifice privind monitorizarea proiectelor


Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică Instrucţiunea 41 privind regulile specifice privind monitorizarea proiectelor pentru care beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU, au optat pentru externalizarea totală sau parţială a managementului de proiect. Instrucțiunea poate fi consultată în secţiunea Informații utile pentru beneficiari


27.12.2010 - AMPOSDRU actualizează Calendarul orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte în anul 2011

AMPOSDRU publică Calendarul orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte şi alocările financiare aferente anului 2011, actualizat şi modificat la data de 27 decembrie 2010.

22.12.2010 - CNDIPT-OIPOSDRU anunță publicarea Buletinului informativ nr.8

CNDIPT-OIPOSDRU publică Buletinul informativ nr.8 în cadrul secţiunii Materiale Informative.


15.12.2010 - AMPOSDRU publică Decizia nr. 53/13.12.2010 cu privire la modificarea contractului de finanţare strategic/grant

AMPOSDRU publică Decizia nr. 53/13.12.2010 cu privire la modificarea contractului de finantare strategic/grant ca urmare a modificărilor legislative, precum şi notificarea pentru modificarea bugetului proiectului - anexă la contractul de finanţare urmare a implementării mecanismelor prevazute in Ordinul nr.1527/2010. Decizia poate fi consultată în secţiunea Informații utile pentru beneficiari


9.12.2010 - AMPOSDRU publică instrucţiunea privind utilizarea sumelor alocate drept rezervă de contingenţă în cadrul proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013


AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 38 privind utilizarea sumelor alocate drept rezervă de contingenţă în cadrul proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013. Instrucțiunea poate fi consultată în secţiunea Informații utile pentru beneficiari

19.11.2010 - AMPOSDRU actualizează Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte în anul 2010

AMPOSDRU publică Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte şi alocările financiare aferente anului 2010, actualizat şi modificat la data de 19 noiembrie 2010. Îl puteți consulta aici.

12.11.2010 – AMPOSDRU anunţă publicarea în Monitorul Oficial al României a Ordinului nr. 1527/03.11.2010


Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică Ordinul nr. 1527/03.11.2010 pentru aprobarea unor precizări suplimentare aplicabile contractelor de tip strategic sau de grant semnate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă din Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, în perioada 2008-2010. Ordinul poate fi consultat în secţiunea Informații utile pentru beneficiari

29.10.2010 - AMPOSDRU publică instrucţiunea privind aplicarea regulilor de identitate vizuală POSDRU

Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică Instrucţiunea 36 privind privind aplicarea regulilor de identitate vizuală POSDRU. Instrucțiunea poate fi consultată în secţiunea Informații utile pentru beneficiari .

27.10.2010 - AMPOSDRU publică instrucţiunea privind modul de înlocuire al partenerilor în cadrul proiectelor finanțate din POSDRU 2007-2013


Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică Instrucţiunea 37 privind modul de înlocuire al partenerilor in cadrul proiectelor finațate din POSDRU 2007-2013. Instrucțiunea poate fi consultată în secţiunea Informații utile pentru beneficiari .

15.10.2010 – CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice

CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice aferentă domeniului major de intervenție Acces și participare la formare profesională continuă, programată a fi lansată în 2010. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau la numărul de fax 021.312.54.98, până la 25.10.2010.

01.10.2010 – Închiderea cererii de propuneri de proiecte nr.108 Acces și participare la formare profesională continuă 

Organismul Intermediar POSDRUCentrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), alături de Autoritatea de Management pentru POSDRU, aduce la cunoștința potențialilor beneficiari că a decis închiderea cererii de propuneri de proiecte nr.108 Acces și participare la formare profesională continuă,începând cu data de 04.10.2010, ora 14.00. Conform prevederilor Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice cererea de propuneri de proiecte nr.108, depunerea documentelor generate de sistemul informatic Actionweb (Anexele 1-7), la sediul OIPOSDRU-CNDIPT, se va putea realiza în 5 zile lucrătoare după transmiterea on line a cererii de finanțare, respectiv până la data de 11.10.2010, ora 16.00. Menționăm faptul că până la data de 01.10.2010, ora 0.00, au fost transmise prin sistemul informatic Actionweb (www.fseromania.ro) un număr 339 cereri de finanțare, cu o valoare totală a finanțării nerambursabile de 621.945.693,89 lei. Comunicat

29.09.2010 – Închiderea cererii de propuneri de proiecte nr.109 Tranziția de la școală la viața activă

Organismul Intermediar POSDRU – Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), alături de Autoritatea de Management pentru POSDRU, aduce la cunoștința potențialilor beneficiari că a decis închiderea cererii de propuneri de proiecte nr.109 Tranziția de la școală la viața activă,incepând cu data de 30.09.2010, ora 20.00. Conform prevederilor Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice cererea de propuneri de proiecte nr.109, depunerea documentelor generate de sistemul informatic Actionweb (Anexele 1-7), la sediul OIPOSDRU-CNDIPT, se va putea realiza în 3 zile lucrătoare după transmiterea on line a cererii de finanțare, respectiv până la data de 05.10.2010, ora 16.00. Menționăm faptul că până la data de 29.09.2010, ora 17.30, au fost transmise prin sistemul informatic Actionweb (www.fseromania.ro) un număr 227 cereri de finanțare, cu o valoare totală a finanțării nerambursabile de 403.887.674,66 lei. Comunicat

24.09.2010 - Lansarea liniilor de finanţare pentru proiecte de tip grant în cadrul DMI 2.1. Tranziția de la școală la viața activă


Luni, 27 septembrie 2010, ora 10.00, se lansează linia de finanţare pentru proiecte de tip grant nr. 109 Tranziția de la școală la viața activă (DMI 2.1) în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013. Principalul obiectiv al DMI 2.1 este dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale persoanelor aflate în situaţia de tranziţie de la şcoală la viaţa activă şi, în consecinţă, îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii.
Proiectele propuse în cadrul acestei cereri vor contribui la sprijinirea programelor de învăţare la locul de muncă pentru elevi şi studenţi, sprijinirea iniţiativelor de parteneriat între şcoli, universităţi şi întreprinderi, la dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi îndrumare în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă, monitorizarea inserţiei tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii şi la dezvoltarea acţiunilor inovatoare în vederea îmbunătăţirii tranziţiei de la şcoală la viaţa activă. Prezenta cerere de propuneri de proiecte nu reprezintă o schemă de ajutor de stat sau de minimis. Alocarea financiară pentru această linie de finanțare este de 9.437.819 lei, respectiv 2.228.845 euro. Menționăm ca aplicația Actionweb specifică acestei linii de finanțare nu va fi activă decât din momentul lansării. Pentru mai multe informații accesati comunicatul.

21.09.2010 - CNDIPT-OIPOSDRU a semnat 15 noi contracte de finanțareÎn perioada 15-20 septembrie 2010, CNDIPT-OIPOSDRU a semnat 15 contracte de finanțare în cadrul POSDRU 2007-2013 (cererea de propuneri de proiecte nr.22, domeniul major de intervenție 2.1 Tranziția de la școală la viața activă) în valoare totală de 13.156.626,90 lei. Demararea implementării acestor proiecte urmează să se realizeze începând cu 01.10.2010. Beneficiarii sunt unități de învățământ și instituții de învățământ superior. Pentru informații suplimentare consultați lista.

15.09.2010 - AMPOSDRU actualizează Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte în anul 2010

AMPOSDRU publică Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte şi alocările financiare aferente anului 2010, actualizat şi modificat la data de 15 septembrie 2010. Astfel pentru DMI 2.1 „Tranziția de la scoală la viața activă” se preconizează deschiderea unei linii de finanțare pentru proiecte de tip grant în luna septembrie 2010 cu un buget estimativ de 9,121,376 lei (2,154,113 euro). Pentru DMI 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă” linia de finanțare pentru proiectele de tip grant va fi deschisa in 17 septembrie 2010 cu un buget estimativ de 317,580,000 lei (75,000,000 euro), iar in luna octombrie 2010 se preconizeaza deschderea unei linii de finațare pentru proiectele de tip strategic cu un buget estimativ de 529,300,000 lei (125,000,000 euro). Îl puteți consulta aici.

14.09.2010 - Lansarea liniilor de finanţare pentru proiecte de tip grant în cadrul DMI 2.3. Acces și participare la formare profesională continuă

Vineri, 17 septembrie 2010, se lansează linia de finanţare pentru proiectele aferente Domeniului Major de Intervenție (DMI) 2.3 - „Acces şi participare la formare profesională continuă”. În cadrul acestei finanţări sunt vizate proiecte de grant care le oferă angajaţilor programe de calificare sau recalificare, activităţi de validare şi certificare a cunoştinţelor dobândite în alte contexte de învăţare decât cele formale, servicii de orientare şi consiliere profesională, precum şi activităţi pentru diversificarea şi flexibilizarea programelor de formare profesională continuă. DMI 2.3 se adresează angajaţilor din toate sectoarele economice, cu excepţia celor din administraţia publică şi educaţie. Proiectele care vizează persoane necalificate, cu nivel scăzut de calificare sau cu calificări redundante pe piaţa muncii vor primi punctaj suplimentar. Grupul ţintă al unui proiect trebuie să fie mai mare de 75 persoane. Prezenta cerere de propuneri de proiecte nu reprezintă o schemă de ajutor de stat sau de minimis. Alocarea financiară orientativă este 317.580.000 lei (echivalentul a 75.000.000 euro). Menționăm ca aplicația Actionweb specifică acestei linii de finanțare nu va fi activă decât din momentul lansării.
Comunicat
Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați pagina www.fseromania.ro, secțiunea Cerere de propuneri de proiecte – Actionweb, precum și pagina http://cndiptoi.tvet.ro/ .

14.09.2010 - AMPOSDRU actualizează Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte în anul 2010

AMPOSDRU publică Calendarul lansărilor cererilor de propuneri de proiecte şi alocările financiare aferente anului 2010, actualizat şi modificat la data de 13 septembrie 2010.

09.09.2010 - AMPOSDRU publică instrucţiunea privind modificarea formatului standard al cererii de rambursare şi a anexelor acesteia


Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, AMPOSDRU publică instrucţiunea 30 privind modificarea formatului standard al cererii de rambursare şi a anexelor acesteia, completarea documentului „Evidenţa cheltuielilor”, consultarea categoriei de risc asociată proiectului si depunerea cererilor de rambursare la sediul AMPOSDRU. Formatele editabile ale anexelor 1, 3 si 4 vor putea fi descarcate de aici.
De asemenea, AMPOSDRU anunţă redeschiderea sistemului ActionWeb, modulul Evidenţa Cheltuielilor, astăzi, 09 septembrie 2010, ora 16.00

09.09.2010 - AMPOSDRU publică instrucţiunea privind acordarea prefinanţării pentru beneficiarii contractelor de finaţare în cadrul schemelor de ajutor de stat /de minimis

AMPOSDRU publică instruțiunea privind acordarea prefinanţării pentru beneficiarii contractelor de finaţare în cadrul schemelor de ajutor de stat /de minimis aferente POSDRU. Le puteți consulta aici.

09.09.2010 - AMPOSDRU publică instrucţiunea privind modificarea formatului standard al bugetului

AMPOSDRU publică Instrucţiunea privind modificarea formatului standard al bugetului pentru beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU. Le puteți consulta aici.

03.09.2010 – Instrucţiunea nr. 26 privind modul de derulare a procedurilor de achiziţie, în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU

Urmare a modificărilor legislative şi în dorinţa de a veni în sprijinul beneficiarilor proiectelor finanţate prin POSDRU, Autoritatea de Management a modificat instrucţiunea privind modul de derulare a procedurilor de achiziţie, în cadrul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU. Noul document poate fi consultat în secţiunea Informații utile pentru beneficiari

31.08.2010 – Instrucţiunea nr. 25 privind modul de aplicare a prevederilor Ordinului comun al ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului finanţelor publice nr.1117/2170/august 2010

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial al României nr.596/23.08.2010, Partea I, a Ordinului nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, AMPOSDRU a emis o nouă Instrucţiune care aduce clarificări cu privire la modul de aplicare a Ordinului menţionat.

Instrucțiunea poate fi consultată în secţiunea Informații utile pentru beneficiari

24.08.2010 – Modificarea ordinului de cheltuieli eligibile în cadrul POSDRU 2007-2013

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane anunţă aprobarea şi publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.596/23 august 2010, a Ordinului comun al ministrului muncii familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului finanţelor publice nr.1117/2170/august 2010, pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”. Odată cu publicarea în Monitorul Oficial a ordinului menţionat mai sus, prevederile ordinului nr.3/185/2008 se abrogă.
Noul Ordin poate fi consultat în secţiunea POSDRU 2007-2013, punctul 3.3 Legislație națională.

12.08.2010 - Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, OIPOSDRU-CNDIPT publică o Notă de clarificări referitoare la modalitatea de depunere a Cererii de Rambursare (CR) și a Raportului Tehnico- Financiar (RTF).


Cererea de Rambursare (CR) se depune în 2 exemplare (formulare standard) originale, semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, auditorul financiar şi de către expertul contabil. Evidenta cheltuielilor şi Raportul auditorului se depun în două expemplare.
Documentele justificative - documente financiar - contabile trebuie depuse într-un exemplar în format hartie si în 2 exemplare identice pe suport electronic scanat (CD/DVD). Înainte de multiplicarea documentelor suport originale trebuie aplicată ştampila „Solicitat rambursare FSE – POSDRU ID proiect”. Certificarea copiilor documentelor justificative se face prin menţiunea „Conform cu originalul”, semnătura şi ştampila persoanei desemnate.
CR trebuie însoţită şi de o Scrisoare de înaintare, ştampilată şi semnată de Managerul de Proiect sau de reprezentantul legal, în care se va preciza inclusiv faptul că datele prezentate pe suport electronic sunt conforme cu cele din formatul hârtie.
Raportul Tehnico-Financiar (RTF) se depune în 2 exemplare originale, însoţite de documente suport (organizate în activități/subactivități), care sa ateste realizarea activităţilor implementate în perioada de raportare şi atingerea rezultatelor prognozate.
Documentele justificative pentru RTF se vor depune (exclusiv pe suport electronic, scanate pe CD/DVD), în 3 exemplare identice. Documentele suport trebuie asumate prin stampila şi semnatura Managerului de proiect şi/sau Reprezentantului legal al Beneficiarului.
Exitența documentelor justificative pentru RTF va fi verificată de reprezentanții CNDIPT-OIPOSDRU cu ocazia vizitelor de verificare tehnică și a verificărilor la fața locului.
Beneficiarul are obligativitatea de a respecta prevederile contractului de finanțare, precum și ale regulamentelor europene referitoare la arhivarea documentelor.


02.08.2010 – CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererile de propuneri de proiecte de grant aferente celor două domenii majore de intervenţie ale POSDRU 2007-2013 gestionate de această instituţie astfel
:

Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant Învaţă pentru cariera ta!, aferent DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă,
Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant Calificarea – o şansă pentru viitor!, aferentă DMI 2.3 Acces şi participare la formare profesională continuă.

CNDIPT-OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de grant Învaţă pentru cariera ta! şi Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de grant Calificarea – o şansă pentru viitor!. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente la adresa de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau la numărul de fax 021.312.54.98, până la 15.08.2010.

27.07.2010 CNDIPT - OIPOSDRU publică Lista de Întrebări Frecvente privind Implementarea Proiectelor de tip Grant și Strategic POSDRU 2007-2013, DMI 2.1 și 2.3

20.07.2010 AMPOSDRU publică Noul Ghid al Solicitantului – Condiţii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte ce vor fi lansate anul acesta.

16.07.2010 AMPOSDRU publică versiunea revizuită a DCI

AMPOSDRU publică versiunea revizuită a Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umanea, aprobată prin Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 547/1984/iulie 2010.

16.07.2010 – Program de lucru cu publicul al CNDIPT-OIPOSDRU

În vederea eficientizării activităţii CNDIPT-OIPOSDRU, rugăm reprezentanţii instituţiilor care implementează proiecte cofinanţate din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007 – 2013, domeniile majore de intervenţie 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă şi 2.3 Acces şi participare la formare profesională continuă să respecte următorul program de lucru cu publicul:

Registratură: Luni - Joi: 8.30 - 14.30

Contractare: Luni - Joi: 8.30 - 14.30

Informare, publicitate și help-desk: Luni - Joi: 8.30 - 16.30, Vineri:8.30 - 14.00

16.07.2010 – Programare întâlniri lunare cu Beneficiarii

Pentru a veni în sprijinul Beneficiarilor care implementează proiecte cofinanţate din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007 – 2013 (domeniile majore de intervenţie 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă şi 2.3 Acces şi participare la formare profesională continuă), CNDIPT-OIPOSDRU organizează întâlniri lunare, în cadrul cărora sunt analizate aspectele specifice ale proiectelor aflate în derulare. Aceste întâlniri au loc fie la Unitatea Centrală a CNDIPT, fie la filialele regionale ale instituţiei. În vederea organizării eficiente a reuniunilor, rugăm Beneficiarii care doresc să participe la o astfel de întâlnire pe parcursul lunii august 2010 să analizeze calendarul orientativ al întâlnirilor şi să îşi anunţe (prin email sau telefon) prezenţa la una dintre datele şi orele propuse de ofiţerii de informare ai CNDIPT – OIPOSDRU. Menţionăm că serviciul de help-desk al CNDIPT-OIPOSDRU rămâne permanent la dispoziţia Dumneavoastră, pentru a vă sprijini în implementarea proiectelor, prin asistenţă în cadrul întâlnirilor directe, prin corespondenţă scrisă (email şi/sau fax) şi asistenţă telefonică.
Ultima actualizare ( Marţi, 10 Ianuarie 2012 13:07 )