CNDIPT

PDF 
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic implementează proiectul „Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de personal efectuate de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale” în baza contractului de finanțare nr. CTRF1.1.121/31.08.2012.


Obiectivul proiectului este acordarea finanțării nerambursabile pentru cheltuielile cu personalul de către Autoritatea de Management a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007-2013, axa prioritară 1, domeniul major de intervenție 1.1. Data începerii implementării proiectului este 01.12.2011, având perioadă de execuție 49 luni.

Ca urmare a încheierii în data de 01.10.2013 a actului adițional nr. 1 la contractul de finanțare, personalul din cadrul CNDIPT cu atribuții în gestiunea instrumentelor structurale-Obiectivul Convergență, care a obținut avizul Ministerului Fondurilor Europene, beneficiază de rambursarea cheltuielilor de personal (majorarea salarială) în temeiul Legii nr. 490/2004 cu modificările și completările ulterioare. Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost diminuată la 6.274.382,40 lei, din care FEDR 5.333.225,04 lei.
Ultima actualizare ( Duminică, 22 Iunie 2014 12:23 )