CNDIPT

CNDIPT-OIPOSDRU implementează proiectul "Asistență tehnică în dezvoltarea capacității administrative a CNDIPT OIPOSDRU prin asigurarea resurselor materiale necesare îndeplinirii funcțiilor delegate” PDF 
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic Organism Intermediar POSDRU implementează proiectul " Asistență tehnică în dezvoltarea capacității administrative a CNDIPT OIPOSDRU prin asigurarea resurselor materiale necesare îndeplinirii funcțiilor delegate” în baza contractului de finanțare nr. POSDRU/7/7.1/CF/OIPOSDRU CNDIPT/5. Prin intermediul proiectului vor fi asigurate resurse materiale pentru îndeplinirea funcțiilor delegate CNDIPT ca Organism Intermediar POSDRU: o dotare TIC minimală pentru suplimentarea echipamentelor casate și înlocuirea lor, achiziția de produse de birotică și consumabile necesare în anul 2014 și închirierea unui spațiu pentru desfășurarea activității Unității Centrale. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European –Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 prin Asistență Tehnică, axa prioritară 7, domeniul major de intervenție 7.1. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 5.030.931,47 lei, din care asistență financiară nerambursabilă solicitată 3.773.198,60 lei. Proiectul începe în luna ianuarie 2014 și are o durată de 18 luni. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investește în oameni!