CNDIPT

CNDIPT-OIPOSDRU implementează proiectul "Consolidarea capacității instituționale a CNDIPT-OIPOSDRU pentru îndeplinirea funcțiilor delegate de verificare și monitorizare” PDF 
Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic Organism Intermediar POSDRU implementează proiectul "Consolidarea capacității instituționale a CNDIPT-OIPOSDRU pentru îndeplinirea funcțiilor delegate de verificare și monitorizare” în baza contractului de finanțare nr. POSDRU/7/7.1/CF/OIPOSDRU CNDIPT/4. Prin intermediul proiectului vor fi asigurate costurile cu transportul și cazarea angajaților CNDIPT-OIPOSDRU în cadrul vizitelor la fața locului planificate la locațiile de implementare ale proiectelor cofinanțate prin DMI 2.1 și 2.3 delegate. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European –Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 prin Asistență Tehnică, axa prioritară 7, domeniul major de intervenție 7.1. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 138.754,00 lei, din care asistență financiară nerambursabilă solicitată 104.065,50 lei. Proiectul începe în luna ianuarie 2014 și are o durată de 11 luni. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investește în oameni!
 
..cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr.. Les manuscrits numériques peuvent soumis tout étudiant à condition que chaque histoire n'a pas eu la publication précédente. Chaque moût d'entrée accompagné nom, adresse du domicile de l'étudiant et le nom et l'adresse http://www.cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr/cialis-une-fois-par-jour.html du collège traitant. Les inscriptions seront retournés seulement si elle est accompagnée d'une acheter levitra posologie auto-adressée, L'Elevage Animal Club a commencé hors de sa nouvelle année avec un rôti de maïs tenue dans le jardin Alumni House pour Voici les officiers du club pour le président de la prochaine http://www.cheminsdememoire-nordpasdecalais.fr/levitra-20mg-prix.html année, David Borsoi vice-président, Frank Schierer trésorier, secrétaire George Slothower, David Brooks, et le maréchal, en conséquence, le rôti de maïs, à propos de pharmacie en ligne achat viagra la première réunion.