CNDIPT

Despre CNDIPT-OI PDF 
CNDIPT-OIPOSDRU crede în învăţarea pe tot parcursul vieţii şi contribuie la formarea şi dezvoltarea capitalului uman care participă activ într-o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă pentru o economie competitivă şi dinamică.

CNDIPT-OIPOSDRU există pentru a susţine inserţia socio-profesională a tinerilor aflaţi în tranziţia spre primul loc de muncă şi dezvoltarea profesională a persoanelor angajate, prin instrumente de parteneriat social şi prin mecanisme de formare teoretică şi practică.

CNDIPT a fost înfiinţat ca instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin HG 855/1998, fiind funcţional de la 1 ianuarie 1999. Centrul şi-a concentrat activitatea pe (i) dezvoltarea de politici şi strategii privind educaţia şi formarea profesională, pe (ii) dezvoltarea de calificări şi curriculum pentru învăţământul profesional şi tehnic şi pe (iii) asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic.

Pentru a completa portofoliul de intervenţii ale CNDIPT cu asigurarea unui cadru de finanţare a intervenţiilor şi activităţilor în a căror dezvoltare şi implementare a acumulat o experienţă de 10 ani, Centrul a dobândit şi calitatea de organism intermediar pe POSDRU, Axa prioritară 2, domeniile majore de intervenţie 2.1 si 2.3, prin HG 837/2007.

Noi asigurăm suport pentru aplicanţii care solicită finanţare din Fondul Social European, în cadrul POSDRU 2007-2013
• pentru proiecte care asigură tranziţia de la şcoală la viaţa activă (Axa 2, DMI 2.1);
• pentru proiecte care facilitează accesul şi participarea la Formarea Profesională Continuă (Axa 2, DMI 2.3).

Echipa noastră lucrează în Bucureşti la Biroul Central şi în cele 12 puncte de lucru regionale şi vă poate sprijini pe tot parcursul procesului de scriere şi implementare a proiectelor, prin servicii de helpdesk şi prin sesiuni de informare, fie că sunteţi în poziţia de a începe să scrieţi un proiect (atunci sunteţi potenţiali beneficiari), fie că implementaţi deja un proiect (în acest caz sunteţi beneficiari).
Site-ul nostru conţine resurse, informaţii utile şi detalii de contact pe care le actualizăm periodic şi pe care vă invităm să le transformaţi în instrumente utile dumneavoastră!


Ultima actualizare ( Marţi, 02 Februarie 2016 15:31 )