CNDIPT

Alertă nereguli PDF 
Orice persoană implicată în implementarea şi monitorizarea unui proiect cofinanţat din Fondul Social European în cadrul POSDRU 2007 – 2013 (DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă sau DMI 2.3 Acces şi participare la formare profesională continuă) sau care deţine informaţii privind desfăşurarea unui astfel de proiect poate trimite alerte privind neregulile la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau la cutiile pentru alerte de nereguli, situate la sediile CNDIPT-OIPOSDRU din str. Spiru Haret 10-12, Etaj I, Sector 1 și din str. Caransebeş, nr. 1, Sector 1, Bucureşti.


Alertele privind neregulile pot fi transmise anonim sau sub semnătură, caz în care va fi păstrată confidenţialitatea în ceea ce priveşte identitatea expeditorului, iar acesta nu va avea nici o implicare în procesul de investigare a neregulii.


Cazurile de nereguli vor fi analizate şi investigate de către compartimentul de specialitate al CNDIPT-OIPOSDRU, iar decizia va fi transmisă în concordanţă cu procedurile interne ale CNDIPT-OIPOSDRU şi cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare.


Alerta privind neregula poate fi transmisă și către AMPOSDRU, la adresa de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Neregula și frauda


În conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2988/1995 cu privire la protejarea intereselor financiare ale CE, Articol 1(2), “neregula” înseamnă orice încălcare a unei prevederi a legii comunității rezultând dintr-o acțiune sau omisiune a operatorului economic, care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului general al comunităților sau bugetele manageriate de ele, ori prin reducerea ori prin pierderea veniturilor provenite din propriile resurse adunate direct în numele comunităților, ori printr-o cheltuială nejustificată. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, defineşte următorii termeni:

a) neregula reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit;

a^1) nereguli cu caracter sistemic/de sistem - nereguli generate de modul în care sunt îndeplinite cerinţele-cheie ale sistemelor de management şi control care se produc ca urmare a unor deficienţe de proiectare a procedurilor de management şi control, a unor erori sistematice de aplicare a procedurilor de management şi control sau din necorelarea prevederilor legislaţiei naţionale cu reglementările comunitare;


b) frauda reprezintă infracţiunea săvârşită în legătură cu obţinerea ori utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, încriminată de Codul penal ori de alte legi speciale.
Ultima actualizare ( Joi, 02 Octombrie 2014 14:15 )
 
..jakobmuthpreis.de.. Die offizielle Nomenklatur, dass die Europäische Institut angenommen, gibt wahrscheinlich so kurz diejenigen, wie sicher sind. Wir haben versucht, entlang, ohne diese wertvolle landwirtschaftliche monatlich erhalten, verfehlte aber seine gut gedruckt und Seiten-reichlich illustriert, und in der Tat levitra potenz das Gefühl, dass unsere Landwirtschaftsbetriebe, http://www.jakobmuthpreis.de/levitra-20mg-generika/ die Hunde würden ohne unsere alten Mend und Berater willkommen zurück, und http://www.jakobmuthpreis.de/cialis-levitra-bestellen/ bitten unsere Leser sagen, dass, wenn eine ihnen das Glück, besitzen ein kleines Stückchen Garten sind, werden sie das zehn~~POS=TRUNC der wert erhalten die Jahresbeitrag aufmerksam durchlesen und viagra ersatz rezeptfrei apotheke die dem gesunden Menschenverstand Beratung in seine Seiten. ..28.06.2017.. 11