CNDIPT

CNDIPT-OIPOSDRU implementează proiectul „Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de personal efectuate de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea in PDF 

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic implementează proiectul „Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de personal efectuate de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale” în baza contractului de finanțare nr. CTRF1.1.121/31.08.2012.

Obiectivul proiectului este acordarea finanțării nerambursabile pentru cheltuielile cu personalul de către Autoritatea de Management a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007-2013, axa prioritară 1, domeniul major de intervenție 1.1. Data începerii implementării proiectului este 01.12.2011.

Ca urmare a încheierii în data de 10.11.2014 a actului adițional nr. 2 și în data de 17.12.2014 a actului adițional nr. 3 la contractul de finanțare, personalul din cadrul CNDIPT cu atribuții în gestiunea instrumentelor structurale-Obiectivul Convergență, care a obținut avizul Ministerului Fondurilor Europene, beneficiază de rambursarea venitului brut lunar începând cu luna ianuarie 2014. Perioada de execuție a proiectului s-a redus la 38 luni, iar valoarea totală eligibilă a proiectului a fost majorată la 6.739.430,40 lei, din care FEDR 5.728.515,84 lei.

Ultima actualizare ( Miercuri, 21 Ianuarie 2015 21:51 )