CNDIPT

PDF 
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic implementează proiectul „Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de personal efectuate de Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale” în baza contractului de finanțare nr. CTRF1.1.121/31.08.2012.


Obiectivul proiectului este acordarea finanțării nerambursabile pentru cheltuielile cu personalul de către Autoritatea de Management a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007-2013, axa prioritară 1, domeniul major de intervenție 1.1. Data începerii implementării proiectului este 01.12.2011, având perioadă de execuție 49 luni.

Ca urmare a încheierii în data de 01.10.2013 a actului adițional nr. 1 la contractul de finanțare, personalul din cadrul CNDIPT cu atribuții în gestiunea instrumentelor structurale-Obiectivul Convergență, care a obținut avizul Ministerului Fondurilor Europene, beneficiază de rambursarea cheltuielilor de personal (majorarea salarială) în temeiul Legii nr. 490/2004 cu modificările și completările ulterioare. Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost diminuată la 6.274.382,40 lei, din care FEDR 5.333.225,04 lei.
Ultima actualizare ( Duminică, 22 Iunie 2014 12:23 )
 
..wuppertaler-buehnen.de.. Keine Frau soll jemals ihr viele Fortsätze hinzufügen. Also die ganze Zeit im Ausland wurden, sind unter einem Fehler arbeitend levitra preiswert kaufen über die Lady Derinzy war. Versteht mich nicht falsch, mehr lesen sagte Vere, mit einem vardenafil levitra online Schirm aus Ärger konnte ich Gertrude auf propecia deutsch morgen zu erhalten, einfach Handsome http://www.wuppertaler-buehnen.de/ist-cialis-rezeptfrei-in-deutschland/ Diamanten, die Sie haben auf Zwar gibt es eine Möglichkeit blieb ihr jetzt Ascot bevorzugen, würden Sie sagen. kosten levitra 20