CNDIPT

CNDIPT OIPOSDRU
15.01.2016 - Anunț PDF 
Având în vedere că sistemul informatic Actionweb este funcţional, beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU sunt rugaţi să utilizeze sistemul informatic Actionweb pentru transmiterea cererilor de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată.

Totodată, beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU pentru care cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată au fost depuse la autoritatea de management/organismele intermediare în format de hârtie (hard copy), sunt rugaţi să depună la AM/OI evidenţa cheltuielilor generată din sistemul Actionweb însoţită de raportul de audit.

Ne cerem scuze pentru inconvenientele create si va multumim pentru întelegere.
 
Anunț privind modalitatea de depunere a Cererilor de rambursare finale PDF 
Având în vedere faptul ca sistemul ActionWeb nu a fost operational începând cu data de 13.01.2016, din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice, Ministerul Fondurilor Europene anunţă beneficiarii proiectelor finanţate prin POSDRU că, până la remedierea deficienţelor tehnice, cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată se vor depune la autoritatea de management/organismele intermediare în format de hârtie (hard copy), în termenul stabilit de Instrucţiunile 113 şi 103.

Evidenţa cheltuielilor care va însoţi cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare şi de plată va fi completată conform modelului ataşat, iar documentele justificative tehnice şi financiare se vor prezenta pe suport electronic, urmând ca imediat după remedierea disfuncţionalităţilor sistemului informatic ActionWeb, beneficiarii să depună la autoritatea de management/organismele intermediare evidenţa cheltuielilor generata din sistemul AW, însoţită de raportul de audit.

Atragem atenţia asupra faptului că cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare/de plată trebuie să conţină obligatoriu dovada utilizării sumelor primite de beneficiari în contul cererilor de lichidare/de plată (utilizate pentru proiect sau restituite, dacă a fost cazul).

Ministerul Fondurilor Europene va publica un anunţ referitor la remedierea problemelor legate de sistemul informatic ActionWeb.

Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create şi vă mulţumim pentru înţelegere.
Ultima actualizare ( Joi, 14 Ianuarie 2016 15:50 )
 
Anunț PDF 
Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 44/12.01.2016 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare finale de către beneficiarii Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Ordinul a intrat în vigoare prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 28 din 14.01.2016.
 
Anunț PDF 
CNDIPT OI POSDRU a emis Decizia de recuperare a prefinanțării nr.25224/03.12.2015 privind proiectul POSDRU/108/2.3/G/81994, denumire ” Calificări în turism – o șansă la un viitor mai bun” implementat de ASOCIAȚIA COLFASA, în conformitate cu prevederile alin. (2) al art.6 din Contractul de finanțare, ale alin. (3) al art.17 din O.U.G. nr.64/2009 actualizată și ale alin. (1) al art.17^3 din O.U.G. 64/2009 actualizată.
 
17.11.2015 Reglementare privind depunerea cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU PDF 
Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 3128 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU. Ordinul a intrat în vigoare prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 850 din 16.11.2015.
 
.?.wse.krakow.pl.?.
It's just size. need help college essay You couldn't wear no misses research paper on sale reefer, Feigenbaum said ungallantly. Milton dissertation titles on special educational needs paraphrasing program online research paper writer scowled, help with essay writing academic writers write my essay reviews custom research papers online online review help in writing essay but Miss Levy custom my essay passed off pleasantly. buy college admission essay term paper writer buy essay online canada research paper intro help You wouldn't want pay for all the garments in misses sizes that fit Mr. Feigenbaum, she retorted as she struggled professional dissertation writing service into the coat. My best site to find essays sister bought one just like this Thirty-fourth Street, and maybe they didn't charge her anything, neither. Why, Mr. Feigenbaum, essay on social service she had pay twenty-two fifty essay editors for the precisely same garment, and I could have got her the same thing here for ten dollars, only Mr.